برخورد فدراسیون با وزن کم کردن کشتی‌گیران نونهال

سرپرست دبیری فدراسیون کشتی از برخورد با عوامل کم کردن وزن کشتی‌گیران نونهال خبر داد....

وی ادامه داد: این کار به دلیل این بود که مربیان اقدام به کم کردن وزن کشتی گیران خود نکنند و به تمام هیئت های کشتی استان ها ابلاغ کرده ایم در صورت مشاهده وزن کم کردن کشتی گیرانشان، مربی آنها حداقل یک سال محروم و حداکثر امتیاز نیز از مجموع امتیازات عملکرد سالیانه آن هیئت کسر خواهد شد.

مهربان تصریح کرد: هدف فدراسیون از برگزاری رقابت های نونهالان قهرمانی کشور صرفا بحث قهرمانی نیست، بلکه می خواهیم که کشتی گیرانی که در ابتدای راه خود در کشتی قرار دارند، آسیب نبینند و با حضور در چنین مسابقاتی، به بار فنی و تجربه آنها افزوده شود.

سرپرست دبیری فدراسیون گفت: کشتی گیر نونهال در ابتدای راه قهرمانی قرار دارد و مهمترین مسئله برای ما نحوه صحیح آموزش و بحث فنی آنها است و اگر کشتی گیران در این رده سنی درگیر معضل وزن کم کردن شوند، قطعا عمر قهرمانی کوتاهی خواهند داشت.

مهربان با اشاره به اینکه ویروس کرونا نزدیک به ۲ سال است که ورزش را تحت تأثیر قرار داده گفت: متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا تمرینات و مسابقات کشتی آنطور که باید برگزار نشده و کشتی نیاز به پویایی و حضور نیروی جوان دارد و به همین دلیل برگزاری رقابت های قهرمانی کشور نونهالان برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: از هیئت کشتی استان لرستان به دلیل میزبانی رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان قدردانی می کنیم و امیدوارم با برگزاری این مسابقات روح تازه ای به کالبد کشتی کشور دمیده شود.

تگ ها


کشتی کشتی