برخورد هری کین و فرناندینیو در جریان بازی/ ویدیو

هری کین و فرناندینیو در جریان بازی تاتنهام و منچسترسیتی با یکدیگر برخورد نسبتا شدیدی داشتند ......

 هری کین و فرناندینیو در جریان بازی تاتنهام و منچسترسیتی با یکدیگر برخورد نسبتا شدیدی داشتند.