بردهای چهار گله برای اسپانیا و ایتالیا (مقدماتی جام جهانی)

در ادامه دور چهارم مسابقات در گروه هفت اسپانیا و ایتالیا در دیدارهایی آسان با چهار گل برابر مقدونیه و لیختن اشتاین پیروز شدند تا هر دو با ده امتیاز در صدر جدول باقی بمانند ......

در ادامه دور چهارم مسابقات در گروه هفت اسپانیا و ایتالیا در دیدارهایی آسان با چهار گل برابر مقدونیه و لیختن اشتاین پیروز شدند تا هر دو با ده امتیاز در صدر جدول باقی بمانند.

 گل های این دو بازی را ببینیم.

تگ ها


فوتبال