برد حساس یوونتوس در برابر ناپولی (هفته یازدهم سری آ)

در حساس ترین دیدار هفته یازدهم سری آ یوونتوس صدرنشین میزبان ناپولی بود ......

در حساس ترین دیدار هفته یازدهم سری آ یوونتوس صدرنشین میزبان ناپولی بود.

تگ ها


سری آ فوتبال