برد شیرین «لیکرز» با پرتاب ثانیه آخر «نیک یانگ»

در بازی شب گذشته لیکرز برابر تاندرز نیک یانگ، ستاره لیکرز موفق شد با یک پرتاب سه امتیازی دیدنی پیروزی را در ثانیه های آخر برای تیمش به ارمغان بیاورد ......

در بازی شب گذشته لیکرز برابر تاندرز «نیک یانگ»، ستاره لیکرز موفق شد با یک پرتاب سه امتیازی دیدنی پیروزی را در ثانیه های آخر برای تیمش به ارمغان بیاورد. لیکرز در حالیکه 109 به 108 عقب بود در نهایت 111 به 109 پیروز شد.

تگ ها


بسکتبال