برد طوفانی حسین یزدانی برابر حریف مغولی

حسین یزدانی در حالی که در ابتدای وقت اول با دو امتیاز از حریف مغولیاورگودلعقب افتاده بود در ادامه با دو فن توانست سه بر دو پیش افتاده و وقت اول را به سود خود خاتمه دهد ......

حسین یزدانی در حالی که در ابتدای وقت اول با دو امتیاز از حریف مغولی اورگودل عقب افتاده بود در ادامه با دو فن توانست سه بر دو پیش افتاده و وقت اول را به سود خود خاتمه دهد.

یزدانی وقت دوم را هم هجومی آغاز کرد و با دو بار خاک کردن حریف شش بر دو پیش بیافتد. دلاور جویباری در ادامه هم طوفانی ظاهر شد با نتیجه ده بر دو از حریف پیش افتاد. 

در فاصله یک دقیقه مانده به پایان مبارزه یزدانی موفق شد یک بار دیگر رقیب را خاک کند و دوازده بر دو پیروز شود.

تگ ها


بازی‌های آسیایی 2018 کشتی