برد مدعیان و خروج موقت «اینتر» از بحران (هفته دوازدهم سری آ)

هفته دوازدهم سری آ با برد همه مدعیان همراه بود. ابتدا میلان میزبان پالرمو بود ......

هفته دوازدهم سری آ با برد همه مدعیان همراه بود. ابتدا میلان میزبان پالرمو بود. گزارشی از بازی های روز گذشته را ببینیم.

تگ ها


سری آ فوتبال