برد نیما عالمیان

به گزارش المپیک ایران، در آغار رقابت های تنيس روی ميز بازی های المپیک ريو و در بخش انفرادی مردان، امروز نيما عالميان به مصاف حريف آمريكایی خود به نام كاناک از آمريكا رفت ......

به گزارش المپیک ایران، در آغار رقابت های تنيس روی ميز بازی های المپیک ريو و در بخش انفرادی مردان، امروز نيما عالميان به مصاف حريف آمريكایی خود به نام كاناک از آمريكا رفت.
نيما عالميان كه جايگاه ١١١ جهان را در اختيار دارد در مصاف با اين حريف آمريكایی به برتری دست يافت
۱۱ بر ٣، ٧ بر ١١، ١١بر ٧، ١١ بر ٩ و  ۱۲ بر ١٠ نتايجی بود كه در اين بازی رقم خورد