بررسی تغییرات در بهترین خط دفاعی تاریخ لیگ

تیم استقلال؛ 6 زوج دفاعی را در 30 بازی به میدان فرستاد....

به گزارش مدال، بر اساس آمار، منتظری و دانشگر 11 بار در قلب خط دفاع استقلال، در کنار هم بازی کردند و با هفت کلین شیت، بدون باخت و متوسط امتیاز 2.3 از هر بازی، موفقترین عملکرد دفاعی را داشتند. دو زوج بی شکست دیگر استقلال منتظری-چشمی، 3بازی و دانشگر-سهرابیان، 2بازی در میدان بوده اند.

تگ ها


خط دفاعی استقلال بهترین خط دفاع باشگاه استقلال استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال