بررسی طراحی ماسک ویژه برای مبارزه در ایام کرونایی

رئیس فدراسیون تکواندو از بررسی ماسک طراحی شده توسط مبتکر ایرانی جهت استفاده مبارزان در کیوروگی خبر داد....

سیدمحمد پولادگر گفت:  یکی از مبتکران خانواده تکواندو ماسکی را طراح کرده تا مبارزان آن را در مبارزات روی صورت خود نصب کنند تا تنفس آنها با یکدیگر تلاقی نداشته باشد.

وی تاکید کرد: این موضوع در حال بررسی توسط کارشناسان مجاری تنفسی و ورزشی است و در صورت تایید، این طرح  به فدراسیون جهانی و وزارت ورزش ارائه خواهد شد.

تگ ها


تکواندو