بررسی پرونده انتقال شجاعیان در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان

پرونده انتقال شجاعیان در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان بررسی می شود....

پرونده انتقال شجاعیان در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان بررسی می شود.

به گزارش مدال، پیرو شکایت باشگاه ماشین سازی تبریز (گسترش فولاد تبریز) از استقلال تهران پیرامون پرونده انتقال داریوش شجاعیان، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال با ارسال دعوتنامه رسمی از نمایندگان دو باشگاه درخواست کرد تا به منظور بررسی این پرونده و اعلام آخرین مواضع و دفاعیات دو طرف روز چهارشنبه یکم اسفندماه در این کمیته حضور یابند.
کمیته مربوطه پس از استماع دفاعیات و مواضع طرفین و بررسی مستندات در خصوص این پرونده اعلام نظر خواهد کرد.