برنامه بازی‌های سپاهان و پدیده، دو مدعی قهرمانی لیگ برتر (99-98)

برنامه‌ بازی‌های دو تیم سپاهان و پدیده در نوزدهمین دوره لیگ برتر (فصل 99-98) مشخص شد....

برنامه بازی‌های سپاهان و پدیده در فصل جدید مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مدال، با برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر، برنامه بازی‌های سپاهان و پدیده که هر دو مدعی قهرمانی هستند در لیگ 99-98 (نوزدهمین دوره لیگ برتر) مشخص شد. برنامه بازی‌های آنها به شرح زیر است:

برنامه بازی‌های سپاهان و پدیده به شرح زیر است:

هفته اول:

شاهین شهرداری بوشهر - سپاهان

پیکان- شهر خودرو

هفته دوم:

شهر خودرو - شاهین بوشهر

سپاهان - ماشین‌سازی

هفته سوم:

فولاد خوزستان - سپاهان

ماشین‌سازی - شهر خودرو

هفته چهارم :

سپاهان - نفت مسجد سلیمان

شهر خودرو  - فولاد خوزستان

هفته پنجم :

نفت مسجد سلیمان - شهر خودرو

پرسپولیس - سپاهان

هفته ششم:

ذوب آهن - سپاهان

شهر خودرو - پرسپولیس

هفته هفتم:

ذوب‌آهن - شهرخودرو

گل‌گهر - سپاهان

هفته هشتم:

شهر خودرو - گل گهر

سپاهان - سایپا

هفته نهم :

پارس جم - سپاهان اصفهان

سایپا تهران - شهر خودرو مشهد

هفته دهم :

سپاهان - تراکتور
شهر خودرو - پارس جم

هفته یازدهم:
نفت آبادان - سپاهان

تراکتور - شهر خودرو

هفته دوازدهم:

سپاهان - استقلال
پدیده شهر خودرو - صنعت نفت آبادان

هفته سیزدهم:
استقلال - پدیده شهر خودرو
نساجی - سپاهان

هفته چهاردهم :
پدیده شهر خودرو - سپاهان

هفته پانزدهم :
سپاهان - پیکان
نساجی - پدیده شهر خودرو

هفته شانزدهم:
سپاهان - شاهین شهرداری بوشهر
شهر خودرو - پیکان

هفته هفدهم:
شاهین بوشهر - شهر خودرو
ماشین‌سازی - سپاهان

هفته هجدهم:
سپاهان - فولاد خوزستان
شهر خودرو - ماشین‌سازی

هفته نوزدهم :
نفت مسجد سلیمان - سپاهان
فولاد خوزستان - شهر خودرو 

هفته بیستم :
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
سپاهان - پرسپولیس

هفته بیست و یکم:
سپاهان - ذوب آهن
پرسپولیس - شهر خودرو

هفته بیست و دوم:
شهرخودرو - ذوب‌آهن
سپاهان - گل‌گهر

هفته بیست و سوم:
گل گهر - شهر خودرو
سایپا - سپاهان

هفته بیست و چهارم :
سپاهان اصفهان - پارس جم
شهر خودرو  - سایپا تهران

هفته بیست و پنجم :
تراکتور - سپاهان
پارس جم - شهر خودرو

هفته بیست و ششم:
سپاهان - نفت آبادان
شهر خودرو - تراکتور

هفته بیست و هفتم:
استقلال - سپاهان
صنعت نفت آبادان - پدیده شهر خودرو

هفته بیست و هشتم:
پدیده شهر خودرو - استقلال
سپاهان - نساجی

هفته بیست و نهم :
سپاهان - پدیده شهر خودرو

هفته سی‌ام :
پیکان - سپاهان
پدیده شهر خودرو - نساجی

اخبار مرتبط:

برنامه کامل بازی‌های لیگ برتر(98-99)


 

تگ ها


پدیده شهر خودرو سپاهان برنامه‌ــــکامل‌ـــلیگ‌ــــخلیج‌ـــفارس برنامه کامل سپاهان لیگ برتر برنامه کامل پدیده لیگ برتر فوتبال