برنامه رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته اعلام شد

سرپرست سازمان لیگ و مسابقات: انتخابی ورودی به اردوهای تیم ملی آقایان از دوشنبه اول شهریور و بانوان از چهارشنبه سوم شهریور آغاز می شود....

وی افزود: شرکت کنندگان در انتخابی ورودی به اردوهای تیم ملی، نفرات برتر انتخابی استان‌ها و کسانی که بر اساس شاخص‌های اعلامی قبلی در انتخابی درون اردویی دعوت شده بودند هستند که موظف هستند نهایت از ۷۲ ساعت قبل از آغاز زمان مسابقه خود، تست پی سی آر دهند و در زمان پذیرش به همراه دیگر مدارک لازم آن را ارائه دهند تا در صورت منفی بودن تست پذیرش می‌شوند و فدراسیون نیز از آنها مجدد تست می‌گیرد و در قرنطینه قرار می‌گیرند تا پس از جواب تست آنها مسابقاتشان آغاز شود.

سرپرست سازمان لیگ و مسابقات در خصوص زمانبندی آقایان گفت: وزن ۶۰- کیلوگرم آقایان از ساعت ۱۶ روز دوشنبه اول شهریور برای پذیرش، وزن کشی و تست پی سی آر ورود می‌کنند و مسابقات آنها روز سه شنبه ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود، وزن ۶۷- نیز سه شنبه ساعت ۹ صبح ورود می‌کنند و مسابقات آنها از ساعت ۱۴ همان روز آغاز می‌شود.

خرمی در ادامه گفت: وزن ۷۵- کیلوگرم آقایان نیز از ساعت ۱۶ روز سه شنبه ورود می‌کنند و مسابقاتشان روز چهارشنبه از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود، وزن ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم نیز روز چهارشنبه از ساعت ۹ صبح ورود می‌کنند و از وزن ۸۴- کیلوگرم از ساعت ۱۳ و وزن ۸۴+ از ساعت ۱۴ همان روز مسابقاتشان آغاز می‌شود.

سعید خرمی در خصوص زمانبندی بانوان گفت: وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان از ساعت ۱۹ روز چهارشنبه سه شهریور برای پذیرش، وزن کشی و تست پی سی آر وارد می‌شوند و مسابقات آنها روز پنج شنبه از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و وزن ۵۵- نیز پنج شنبه از ساعت ۹ صبح ورود می‌کنند و مسابقات آنها همان روز از ساعت ۱۴ آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: وزن منفی ۶۱- بانوان نیز از ساعت ۱۶ روز پنج شنبه ورود می‌کنند و مسابقاتشان روز جمعه از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و وزن ۶۸- و ۶۸+ نیز از ساعت ۹ روز جمعه وارد می‌شوند و مسابقات وزن ۶۸- از ساعت ۱۳ و وزن ۶۸+ کیلوگرم نیز از ساعت ۱۴ همان روز آغاز می‌شود.

خرمی در پایان در خصوص انتخابی رده‌های پایه نیز گفت: تا این لحظه هنوز هیچ اطلاعیه‌ای از سوی فدراسیون آسیا مبنی بر زمان و مکان برگزاری مسابقات آسیا و تاریخ رده‌های سنی به ما اعلام نشده است و به محض اعلام این موارد مسابقات انتخابی رده‌های پایه نیز برگزار می‌شود.

تگ ها


کاراته