برنامه رقابت‌های فینال لیگ برتر بسکتبال اعلام شد

طبق اعلام کمیته مسابقات، با پایان مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال، برنامه رقابت‌های مرحله فینال و رده‌بندی مشخص شد....

فینال اول
 یکشنبه ۲۹ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰
شهرداری گرگان – مهرام تهران

رده‌بندی
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۳۰
شیمیدر قم – پالایش نفت آبادان

فینال دوم
سه‌شنبه ۳۱ فروردین، ساعت ۲۰:۱۵
شهرداری گرگان – مهرام تهران

فینال سوم
پنج‌شنبه ۲ اردیبهشت، ساعت ۲۱
شهرداری گرگان – مهرام تهران

فینال چهارم
شنبه ۴ اردیبهشت، ساعت ۲۰:۳۰
شهرداری گرگان – مهرام تهران

فینال پنجم
دوشنبه ۶ اردیبهشت، ساعت ۲۰:۳۰
شهرداری گرگان – مهرام تهران

تگ ها


بسکتبال لیگ برتر بسکتبال