برنامه رقابت‌های لیگ تکواندو نوجوانان دختر و پسر اعلام شد

قرعه‌کشی رقابت های لیگ تکواندو نوجوانان دختر و پسر «جام آینده سازان المپیک» انجام و برنامه این دوره از مسابقات از سوی سازمان لیگ اعلام شد....

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، پس از جلسه سرپرستان و مراسم قرعه کشی رقابت‌های لیگ تکواندو نوجوانان دختر و پسر «جام آینده سازان المپیک» مقرر شد مسابقات لیگ دختران از روز ۹ بهمن‌ماه و لیگ پسران از روز ۲۳ بهمن‌ماه کار خود را آغاز کند.

مرحله نخست از یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ نوجوانان دختر «جام آینده سازان المپیک» با حضور ۶ تیم فتح صدر البرز (رتاآ)، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو جنوب غرب، هیات تکواندو گیلان، هیات تکواندو استان مازندران و هیات تکواندو شهرستان نوشهر در دو گروه ۳ تیمی روز ۹ بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

برنامه رقابت‌ها به شرح زیر است:
مرحله نخست

گروه اول: (لوازم خانگی کن - هیات تکواندو استان مازندران - هیات تکواندو جنوب غرب)

تاریخ برگزاری: ۹ بهمن ماه

هفته اول
تیم هیات تکواندو جنوب‌غرب - استراحت
تیم هیات تکواندو استان مازندران - تیم لوازم خانگی کن

هفته دوم
تیم لوازم خانگی کن - استراحت
تیم هیات تکواندو استان مازندران - تیم هیات تکواندو جنوب‌غرب

هفته سوم
تیم هیات تکواندو استان مازندران - استراحت
تیم هیات تکواندو جنوب‌غرب - تیم لوازم خانگی کن

گروه دوم: (فتح صدر البرز (رتاآ) - هیات تکواندو شهرستان نوشهر - هیات تکواندو گیلان)

تاریخ برگزاری: ۹ بهمن ماه

هفته اول
تیم فتح صدر البرز (رتاآ) - استراحت
تیم هیات تکواندو گیلان - تیم هیات تکواندو شهرستان نوشهر

هفته دوم
تیم هیات تکواندو شهرستان نوشهر - استراحت
تیم هیات تکواندو گیلان - تیم فتح صدر البرز (رتاآ)

هفته سوم
تیم هیات تکواندو گیلان - استراحت
تیم فتح صدر البرز (رتاآ) - تیم هیات تکواندو شهرستان نوشهر

مرحله نخست از بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ نوجوانان پسر "جام آینده سازان المپیک" با حضور ۱۳ تیم آینده سازان لوازم خانگی کن، پارسیان البرز، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری پیشوا، فتح صدر البرز (رتاآ)، فرمانیه، لوازم خانگی کن، مناطق نفت خیز جنوب، هیات تکواندو استان مازندران، هیات تکواندو تهران، هیات تکواندو شهرستان گرگان، هیات تکواندو گیلان و هیات تکواندو شهرستان نوشهر در ۳ گروه ۵، ۴ و ۴ تیمی طی روزهای ۲۳ تا ۲۶ بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

براساس قرعه کشی انجام شده، دانشگاه آزاد اسلامی، لوازم خانگی کن و شهرداری پیشوا به ترتیب سرگروه اول تا سوم شدند.
مرحله نخست

گروه اول: (آینده سازان لوازم خانگی کن - دانشگاه آزاد اسلامی - فتح صدرالبرز (رتاآ) - هیات تکواندو استان مازندران - هیات تکواندو شهرستان نوشهر)

تاریخ برگزاری: ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه

هفته اول
تیم دانشگاه آزاد اسلامی - استراحت
تیم آینده سازان لوازم خانگی کن - تیم هیات تکواندو شهرستان نوشهر
تیم هیات تکواندو استان مازندران - تیم فتح صدرالبرز (رتاآ)

هفته دوم
تیم هیات تکواندو شهرستان نوشهر - استراحت
تیم آینده سازان لوازم خانگی کن - تیم فتح صدرالبرز (رتاآ)
تیم هیات تکواندو استان مازندران - تیم دانشگاه آزاد اسلامی

هفته سوم
تیم آینده سازان لوازم خانگی کن - استراحت
تیم هیات تکواندو استان مازندران - تیم هیات تکواندو شهرستان نوشهر
تیم دانشگاه آزاد اسلامی - تیم فتح صدرالبرز (رتاآ)

هفته چهارم
تیم هیات تکواندو استان مازندران - استراحت
تیم آینده سازان لوازم خانگی کن - تیم دانشگاه آزاد اسلامی
تیم فتح صدرالبرز (رتاآ) - تیم هیات تکواندو شهرستان نوشهر

هفته پنجم
تیم فتح صدرالبرز (رتاآ) - استراحت
تیم آینده سازان لوازم خانگی کن - تیم هیات تکواندو استان مازندران
تیم دانشگاه آزاد اسلامی - تیم هیات تکواندو شهرستان نوشهر

گروه دوم: (فرمانیه - لوازم خانگی کن - هیات تکواندو استان تهران - تیم هیات تکواندو گیلان)

تاریخ برگزاری: ۲۵ بهمن ماه

هفته اول
تیم هیات تکواندو گیلان - تیم هیات تکواندو استان تهران
تیم لوازم خانگی کن - تیم فرمانیه

هفته دوم
تیم هیات تکواندو گیلان - تیم فرمانیه
تیم لوازم خانگی کن - تیم هیات تکواندو استان تهران

هفته سوم
تیم هیات تکواندو گیلان - تیم لوازم خانگی کن
تیم فرمانیه - تیم هیات تکواندو استان تهران

گروه سوم: (پارسیان البرز - شهرداری پیشوا - مناطق نفت خیر جنوب - هیات تکواندو شهرستان گرگان)

تاریخ برگزاری: ۲۵ بهمن ماه

هفته اول
تیم پارسیان البرز - تیم شهرداری پیشوا
تیم هیات تکواندو شهرستان گرگان - تیم مناطق نفت خیز جنوب

هفته دوم
تیم پارسیان البرز - تیم مناطق نفت خیز جنوب
تیم هیات تکواندو شهرستان گرگان - تیم شهرداری پیشوا

هفته سوم
تیم پارسیان البرز - تیم هیات تکواندو شهرستان گرگان
تیم مناطق نفت خیز جنوب - تیم شهرداری پیشوا

تگ ها


فدراسیون تکواندو ایران لیگ برتر تکواندو نوجوانان