برنامه روز دوم پارالمپین ها

ورزشکاران کشورمان در دومین روز از بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در شش رشته (۴ رشته انفرادی و ۲ رشته تیمی) به مصاف حریفانشان خواهند رفت ......

ورزشکاران کشورمان در دومین روز از بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در شش رشته (۴ رشته انفرادی و ۲ رشته تیمی) به مصاف حریفانشان خواهند رفت.

تگ ها


پارالمپیک