برنامه روز پانزدهم

در روز پانزدهم بازی های المپیک ریو 2016، دو آزاد کشورمان در اوزان 86 کیلوگرم و 125 کیلوگرم، کار خود را آغاز می کنند ......

در روز پانزدهم بازی های المپیک ریو 2016، دو آزاد کشورمان در اوزان 86 کیلوگرم و 125 کیلوگرم، کار خود را آغاز می کنند. در وزن 86 کیلوگرم، ابتدا علیرضا کریمی در ساعت 17:30 دقیقه به مصاف محمد سعداوی تونسی خواهد رفت و پس از آن  کمیل قاسمی، در وزن 125 کیلوگرم ، در ساعت 17:37 دقیقه با جارویس کوری از کانادا مبارزه می کند. در تکواندو نیز سجاد مردانی دروزن مثبت 80 کیلو، در دور یک هشتم نهایی و در ساعت 18:45 دقیقه اولین مبارزه خود را آغاز می کند. 

تگ ها


اخبار روز المپیک