برنامه لوییس فن خال برای شکست لیورپول

......

از سری طنزهای فوتبال و باز هم فن خال. در این ویدئو که مربوط به زمان حضور فن خال در منچستر است، او با بازیکنان خود صحبت میکند، راه و روش شکست لیورپول را به آن ها گوش زد میکند و باز هم به حرف های رونی توجهی نمی کند!

تگ ها


لیگ برتر فوتبال