برنامه لیگ مشخص شد/سوپرجام ۲۹ تیر

برنامه هفته اول تا پایانی لیگ برتر /جام به کدام تیم می رسد. با قرعه کشی لیگ برنامه بازی های لیگ تا هف ......

برنامه هفته اول تا پایانی لیگ برتر /جام به کدام تیم می رسد. با قرعه کشی لیگ برنامه بازی های لیگ تا هفته آخر مشخص شد. به گزارش خبرنگار سایت مدال از محل برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ ،ضمن پاسخ دادن به این سوال تحریریه مدال که از نگاه شما کدام تیم قهرمان می شود برنامه بازی ها را در زیر می خوانید. [5/31, 11:33 PM] Ghodusi: نکته /فصل جدید لیگ برتر از تاریخ ۴ مردادماه آغاز می‌شود. همچنین پیش از آغاز لیگ برتر، استقلال و پرسپولیس ۲۹ تیرماه در چارچوب سوپرجام فوتبال ایران، داربی ۸۷ را برگزار خواهند کرد. برنامه نیم فصل نخست لیگ برتر به شرح زیر است: هفته اول پدیده - پرسپولیس (بازی افتتاحیه لیگ) سایپا - سپیدرود رشت گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان نساجی قائمشهر - ذوب‌‌آهن اصفهان نفت مسجد سیلمان - تراکتورسازی تبریز استقلال - پیکان فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان هفته دوم: سپیدرود رشت - سپاهان صنعت نفت آبادان - گسترش فولاد تبریز ذوب‌آهن - استقلال استقلال خوزستان - پدیده خراسان پیکان - سایپا پارس جنوبی - نفت مسجدسلیمان تراکتورسازی - نساجی پرسپولیس - فولاد هفته سوم سپیدرود رشت – گسترش فولاد تبریز ذوب‌آهن – سایپا صنعت‌نفت ابادان – پدیده مشهد فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان تراکتورسازی تبریز – استقلال پرسپولیس – استقلال خوزستان پارس جنوبی – نساجی مازندران پیکان - سپاهان هفته چهارم پدیده مشهد – سپیدرود رشت گسترش فولاد تبریز – پیکان سپاهان – ذوب‌آهن سایپا – تراکتورسازی تبریز نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس استقلال – پارس جنوبی استقلال خوزستان – صنعت‌نفت ابادان نساجی مازندران - فولاد خوزستان هفته پنجم سپیدرود رشت – استقلال خوزستان ذوب‌آهن – گسترش فولاد تبریز پیکان – پدیده مشهد پارس جنوبی – سایپا نفت مسجدسلیمان – نساجی مازندران تراکتورسازی تبریز – سپاهان فولاد خوزستان – استقلال پرسپولیس - صنعت‌نفت ابادان هفته ششم صنعت‌نفت ابادان – سپیدرود رشت گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز پدیده مشهد – ذوب‌آهن سایپا – فولاد خوزستان استقلال - نفت مسجدسلیمان نساجی مازندران – پرسپولیس سپاهان – پارس جنوبی استقلال خوزستان - پیکان هفته هفتم سپیدرود رشت – پرسپولیس پارس جنوبی – گسترش فولاد تبریز ذوب‌آهن – استقلال خوزستان تراکتورسازی تبریز – پدیده مشهد نفت مسجدسلیمان – سایپا استقلال – نساجی مازندران فولاد خوزستان – سپاهان پیکان - صنعت‌نفت ابادان هفته هشتم سپیدرود رشت – پیکان گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان صنعت‌نفت ابادان – ذوب‌آهن پدیده مشهد – پارس جنوبی سایپا – نساجی مازندران سپاهان – نفت مسجدسلیمان استقلال خوزستان – تراکتورسازی تبریز پرسپولیس - استقلال هفته نهم ذوب‌آهن – سپیدرود رشت نفت مسجدسلیمان – گسترش فولاد تبریز فولاد خوزستان – پدیده مشهد استقلال – سایپا تراکتورسازی تبریز – صنعت‌نفت ابادان پیکان – پرسپولیس پارس جنوبی – استقلال خوزستان ۰ - سپاهان هفته دهم سپیدرود رشت – تراکتورسازی تبریز گسترش فولاد تبریز – ۰ پیکان – ذوب‌آهن پدیده مشهد – نفت مسجدسلیمان پرسپولیس – سایپا سپاهان – استقلال صنعت‌نفت ابادان – پارس جنوبی استقلال خوزستان - فولاد خوزستان هفته یازدهم ذوب‌آهن – پرسپولیس سایپا – سپاهان نفت مسجدسلیمان – استقلال خوزستان تراکتورسازی تبریز – پیکان استقلال – گسترش فولاد تبریز پارس جنوبی – سپیدرود رشت نساجی مازندران – پدیده مشهد فولاد خوزستان - صنعت‌نفت ابادان هفته دوازدهم سپیدرود رشت – فولاد خوزستان گسترش فولاد تبریز – سایپا ذوب‌آهن – تراکتورسازی تبریز پدیده مشهد – استقلال پرسپولیس – سپاهان صنعت‌نفت ابادان – نفت مسجدسلیمان استقلال خوزستان – نساجی مازندران پیکان - پارس جنوبی هفته سیزدهم سایپا – پدیده مشهد نفت مسجدسلیمان – سپیدرود رشت تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس استقلال – استقلال خوزستان پارس جنوبی – ذوب‌آهن سپاهان – گسترش فولاد تبریز نساجی مازندران – صنعت‌نفت ابادان فولاد خوزستان - پیکان هفته چهاردهم سپیدرود رشت – نساجی مازندران ذوب‌آهن – فولاد خوزستان پدیده مشهد – سپاهان تراکتورسازی تبریز – پارس جنوبی پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز صنعت‌نفت ابادان – استقلال استقلال خوزستان – سایپا پیکان - نفت مسجدسلیمان هفته پانزدهم گسترش فولاد تبریز – پدیده مشهد سایپا – صنعت‌نفت ابادان نفت مسجدسلیمان – ذوب‌آهن استقلال – سپیدرود رشت پارس جنوبی – پرسپولیس سپاهان – استقلال خوزستان نساجی مازندران – پیکان فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال