برنامه مسابقات کشتی در بازی‌های المپیک 2020 توکیو

برنامه رقابت های کشتی بازی های المپیک 2020 توکیو اعلام شد....

برنامه رقابت های کشتی بازی های المپیک 2020 توکیو اعلام شد.

به گزارش مدال، مسابقات کشتی بازی های المپیک 2020  روزهای 12 تا 18 مردادماه سال آینده (1399) در سالن A ماکوهاری مسی برگزار می شود که برنامه این رقابت ها به ساعت ایران به شرح زیر است:
یکشنبه 12 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9: رقابت های مقدماتی اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی و 76 کیلوگرم زنان
ساعت 13:45 تا 17:30: رقابت های نیمه نهایی اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی و 76 کیلوگرم زنان
دوشنبه 13 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9:  رقابت های شانس مجدد اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی و 76 کیلوگرم زنان و مسابقات مقدماتی اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و 68 کیلوگرم کشتی زنان
ساعت 13:45 تا 17:30:  رقابت های نیمه نهایی اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و 68 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی و 76 کیلوگرم زنان
سه شنبه 14 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9: رقابت های شانس مجدد اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و 68 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و 62 کیلوگرم کشتی زنان
ساعت 13:45 تا 17:30:  رقابت های نیمه نهایی اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و 62 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و 68 کیلوگرم کشتی زنان
چهارشنبه 15 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9:  رقابت های شانس مجدد اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و 62 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و 57 کیلوگرم کشتی زنان
ساعت 13:45 تا 17:30:  رقابت های نیمه نهایی اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و 57 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و 62 کیلوگرم کشتی زنان
پنج شنبه 16 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9:  رقابت های شانس مجدد اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و 57 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و 53 کیلوگرم کشتی زنان
ساعت 13:45 تا 17:30: رقابت های نیمه نهایی اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و 53 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و 57 کیلوگرم کشتی زنان
جمعه 17 مردادماه:
ساعت 6:30 تا 9: رقابت های شانس اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و 53 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد و 50 کیلوگرم کشتی زنان
ساعت 13:45 تا 17:30: رقابت های نیمه نهایی اوزان اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد و 50 کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و 53 کیلوگرم کشتی زنان
شنبه 18 مردادماه:
ساعت 14:15 تا 17:30:  رقابت های شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد و 50 کیلوگرم کشتی زنان