برنامه هفته اول و دوم لیگ برتر بسکتبال اعلام شد

کمیته مسابقات برنامه هفته اول و دوم لیگ برتر بسکتبال مردان را اعلام کرد....

برنامه هفته اول و دوم به شرح زیر است:

گروه (الف)

۱- شهرداری گرگان ۲ – پالایش نفت آبادان ۳ – آویژه صنعت پارسا مشهد ۴ – اکسون تهران ۵- رعد پدافند هوایی مشهد  ۶ – شورا و شهرداری قزوین ۷ – آفتاب زاگرس اهواز۸ – صنعت مس رفسنجان

پنجشنبه ۱۵ آبان

شهرداری گرگان - صنعت مس رفسنجان - ساعت ۱۵ - سالن آزادی

پالایش نفت آبادان - آفتاب زاگرس اهواز - ساعت ۱۸ - سالن آزادی

جمعه ۱۶ آبان

آفتاب زاگرس اهواز - شهرداری گرگان - ساعت ۱۵ - سالن آزادی

صنعت مس رفسنجان - پالایش نفت آبادان - ساعت ۱۸ - سالن آزادی

شنبه ۱۷ آبان

آویژه صنعت پارسا مشهد - شورا و شهرداری قزوین - ساعت ۱۵ - سالن آزادی

اکسون تهران - رعد پدافند هوایی مشهد - ساعت ۱۸ - سالن آزادی

یکشنبه ۱۸ آبان

آویژه صنعت پارسا مشهد - اکسون تهران - ساعت ۱۵ - سالن آزادی

شورا و شهرداری قزوین - رعد پدافند هوایی مشهد - ساعت ۱۸ - سالن آزادی

گروه (ب)

۱- شیمیدر قم ۲ – مهرام تهران ۳ – شهرداری بندرعباس ۴ – ذوب آهن اصفهان ۵- صنعت مس کرمان ۶ – جوانان ۲۰۲۰ (کوچین آمل) ۷– آینده سازان تهران ۸– نیروی زمینی ا.ج.ا

دوشنبه ۱۹ آبان

شیمیدر قم - نیروی زمینی ا.ج.ا - ساعت ۱۵ - سالن آزادی

مهرام تهران - آینده‌سازان تهران - ساعت ۱۸ - سالن آزادی

سه‌شنبه ۲۰ آبان

آینده‌سازان تهران - شیمیدر قم - ساعت ۱۵ - سالن آزادی

نیروی زمینی ا.ج.ا - مهرام تهران - ساعت ۱۸ - سالن آزادی

چهارشنبه ۲۱ آبان 

شهرداری بندرعباس - جوانان ۲۰۲۰ (کوچین آمل) - ساعت ۱۵ - سالن آزادی

ذوب‌آهن اصفهان - صنعت مس کرمان - ساعت ۱۸ - سالن آزادی

پنجشنبه ۲۲ آبان 

شهرداری بندرعباس - ذوب‌آهن اصفهان - ساعت ۱۵ - سالن آزادی

جوانان ۲۰۲۰ (کوچین آمل) - صنعت مس کرمان - ساعت ۱۸ - سالن آزادی 

تگ ها


لیگ برتر بسکتبال بسکتبال