برنامه کامل بوندس‌لیگا ۲۰-۲۰۱۹؛ قهرمانی دوباره بایرن یا شگفتی؟

فصل جدید فوتبال آلمان از ۲۵ مرداد با برگزاری دیدار بایرن‌ مونیخ و هرتابرلین آغاز خواهد شد....

امشب با برگزاری دیدار سوپرجام، رسما فصل جدید فوتبال آلمان آغاز می‌شود. چندی پیش قرعه‌کشی فصل جدید بوندس‌لیگا انجام شد و تیم‌ها حریفان خود را شناختند. برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

هفته اول – ۲۵ مرداد
بایرن مونیخ – هرتابرلین
دورتموند – آکزبورگ
لورکوزن – پادربورن
ولفسبورگ – کلن
وردربرمن – دوسلدورف
فرایبورگ – ماینتز
مونشن گلادباخ – شالکه
فرانکفورت – هوفنهایم
یونیون برلین – لایپزیک
هفته دوم – ۱ شهریور
کلن – دورتموند
هوفنهایم – وردربرمن
دوسلدورف – لورکوزن 
ماینتز – مونشن گلادباخ
آکزبورگ – یونیون برلین
پادربورن – فرایبورگ
شالکه – بایرن مونیخ
لایپزیک – فرانکفورت
هرتابرلین – ولفسبورگ
هفته سوم – ۸ شهریور
مونشن گلادباخ – لایپزیک
بایرن مونیخ – ماینتز
لورکوزن – هوفنهایم
ولفسبورگ – پادربورن
فرایبورگ – کلن
شالکه – هرتابرلین
یونیون برلین – دورتموند
برمن – آکزبورگ
فرانکفورت – دوسلدورف
هفته چهارم – ۲۲ شهریور
دوسلدورف – ولفسبورگ
دورتموند – لورکوزن
ماینتز – هرتابرلین
آکزبورگ – فرانکفورت
کلن – مونشن گلادباخ 
یونیون برلین – وردربرمن
لایپزیک – بایرن مونیخ
هوفنهایم – فرایبورگ
پادربورن – شالکه
هفته پنجم – ۲۹ شهریور
شالکه – ماینتز
بایرن مونیخ – کلن
لورکوزن – یونیون برلین
هرتابرلین – پادربورن
فرایبورگ – آکزبورگ
وردربرمن – لایپزیک
گلادباخ – دوسلدورف
فرانکفورت – دوتموند 
ولفسبورگ – هوفنهایم
هفته ششم – ۵ مهر
یونیون برلین – فرانکفورت
لایپزیک – شالکه 
خوفنهایم – مونشن گلادباخ
ماینتز – ولفسبورگ
آکزبورگ – لورکوزن
پادربورن – بایرن مونیخ
دورتموند – وردربرمن
دوسلدورف – فرایبورگ
کلن – هرتابرلین
هفته هفتم – ۱۲ مهر
بایرن مونیخ – هوفنهایم
لورکوزن – لایپزیک
مونشن گلادباخ – آکزبورگ
ولفسبورگ – یونیون برلین
فرانکفورت – وردربرمن
هرتابرلین – دوسلدورف
فرایبورگ – دورتموند
شالکه – کلن
پادربورن – ماینتز
هفته هشتم – ۲۶ مهر
دورتموند – مونشن گلادباخ
لایپزیک – ولفسبورگ
فرانکفورت – لورکوزن
وردربرمن – هرتابرلین
هوفنهایم – شالکه
دوسلدورف - ماینتز 
آکزبورگ – بایرن مونیخ
کلن – پادربورن
یونیون برلین – فرایبورگ
هفته نهم – ۳ آبان
بایرن مونیخ – یونیون برلین
لورکوزن – وردربرمن
مونشن گلادباخ – فرانکفورت
ولفسبورگ – آکزبورگ
هرتابرلین – هوفنهایم
ماینتز – کلن
فرایبورگ – لایپزیک 
شالکه – دورتموند
پادربورن – دوسلدورف
هفته دهم – ۱۰ آبان
دورتموند – ولفسبورگ
لایپزیک – ماینتز
لورکوزن – مونشن گلادباخ
فرانکفورت – بایرن مونیخ
وردربرمن – فرایبورگ
هوفنهایم – پادربورن
دوسلدورف – کلن
آکزبورگ – شالکه 
یونیون برلین – هرتابرلین
هفته یازدهم – ۱۷ آبان
بایرن مونیخ – دورتموند
مونشن گلادباخ – وردربرمن
ولفسبورگ – لورکوزن
هرتابرلین – لایپزیک
ماینتز – یونیون برلین 
فرایبورگ – فرانکفورت
شالکه – دوسلدورف
کلن – هوفنهایم
پادربورن – آکزبورگ
هفته دوازدهم – ۱ آذر
دورتموند – پادربورن
لایپزیک – کلن
لورکوزن – فرایبورگ
فرانکفورت – ولفسبورگ
وردربرمن – شالکه
هوفنهایم – ماینتز
دوسلدورف – بایرن مونیخ
آکزبورگ – هرتابرلین
یونیون برلین - مونشن گلادباخ
هفته سیزدهم – ۸ آذر
بایرن مونیخ – لورکوزن
مونشن گلادباخ – فرایبورگ
ولفسبورگ – وردربرمن
هوفنهایم – دوسلدورف
هرتابرلین – دورتموند
ماینتز – فرانکفورت
شالکه – یونیون برلین 
کلن – آکزبورگ
پادربورن – لایپزیک
هفته چهاردهم – ۱۵ آذر
دورتموند – دوسلدورف
لایپزیک – هوفنهایم
لورکوزن – شالکه
مونشن گلادباخ – بایرن مونیخ
فرانکفورت – برلین
وردربرمن – پادربورن
فرایبورگ – ولفسبورگ
آکزبورگ – ماینتز
یونیون برلین – کلن
هفته پانزدهم – ۲۲ آذر
بایرن مونیخ – وردربرمن
ولفسبورگ – مونشن گلادباخ
هوفنهایم – آکزبورگ
دوسلدورف – لایپزیک
هرتابرلین – فرایبورگ
ماینتز – دورتموند
شالکه – فرانکفورت
کلن – لورکوزن
پادربورن – یونیون برلین
هفته شانزدهم – ۲۶ آذر
دورتموند – لایپزیک
لورکوزن – هرتابرلین
مونشن گلادباخ – پادربورن
ولفسبورگ – شالکه 
فرانکفورت – کلن
وردربرمن – ماینتز
فرایبورگ – بایرن مونیخ
آکزبورگ – دوسلدورف
یونیون برلین – هوفنهایم
هفته هفدهم – ۲۹ آذر
بایرن مونیخ – ولفسبورگ
لایپزیک – آکزبورگ
هوفنهایم – دورتموند
دوسلدورف – یونیون برلین 
هرتابرلین – مونشن گلادباخ
ماینتز – لورکوزن
شالکه – فرایبورگ
کلن – وردربرمن
پادربورن – فرانکفورت

بیشتر بخوانید:

تاریخ شروع 5 لیگ معتبر اروپا؛ فوتبال رونق می‌گیرد

 

تگ ها


بوندس_لیگا_20 2019 برنامه بوندس‌لیگا شالکه ۰۴ بایر لورکوزن بورسیا دورتموند بایرن مونیخ Bundesliga فوتبال