برنامه کامل دور رفت رقابت های لیگ برتر والیبال اعلام شد

‌ کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال برنامه جدید دور رفت لیگ برتر مردان سال ۹۹ را اعلام کرد....

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مسابقات قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران (جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) از روز گذشته با حضور ۱۵ تیم آغاز شد. برنامه دور رفت این رقابت‌ها، پیش‌تر از سوی کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات اعلام شده بود اما با توجه به اضافه شدن تیم شهروند اراک به این رقابت‌ها، برنامه جدید، امروز (پنج‌شنبه) قطعی شد.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات، دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر مردان، در مدت دو ماه و در قالب ۱۵ هفته (۱۰۵ دیدار) پیگیری خواهد شد. هفته دور رفت این رقابت‌ها در روزهای چهارشنبه (۱۹ و ۲۶ شهریور، ۲، ۹، ۱۶، ۲۳ و ۳۰ مهرماه و ۷ و ۱۴ آبان) و شش هفته در روزهای یکشنبه (۳۰ شهریور، ۱۳، ۲۰ و ۲۷ مهر و ۱۱ و ۱۸ آبان) برگزار می‌شود.

مهلت نقل و انتقالات نیم‌فصل، از ۱۹ تا ۲۷ آبان ماه خواهد بود. لیگ برتر مردان سال ۹۹ در دو مرحله مقدماتی و پلی‌آف برگزار می‌شود که در پایان مرحله مقدماتی، هشت تیم به مرحله پلی‌آف صعود خواهند کرد.

دیدارهای سه مرحله پلی‌آف نیز به شکل دو برد از سه بازی خواهد بود و رتبه‌های بالاتر در جدول دور مقدماتی، میزبان مسابقات اول و سوم هستند.

برنامه کامل دور رفت رقابت های لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

هفته دوم

چهارشنبه -۹۹.۶.۲۶

هورسان رامسر-شهروند اراک-ساعت ۱۶

آذرباتری ارومیه-شهرداری ورامین-ساعت ۱۶

خاتم اردکان-سایپا تهران-ساعت ۱۶

شهداب یزد-شهرداری ارومیه-ساعت ۱۶

راهیاب ملل کردستان-فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶

پیکان تهران-شهرداری گنبد- ساعت ۱۶

لبنیات هراز آمل-فولاد سیرجان-ساعت ۱۷

هفته سوم

یکشنبه ۹۹.۶.۳۰

شهرداری قزوین-آذرباتری ارومیه-ساعت ۱۶

شهروند اراک-خاتم اردکان- ساعت ۱۶

شهرداری ورامین-شهداب یزد- ساعت ۱۶

سایپا تهران-راهیاب ملل کردستان- ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه-پیکان تهران- ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان-لبنیات هراز آمل- ساعت ۱۶

فولاد سیرجان-شهرداری گنبد- ساعت ۱۶

هفته چهارم

چهارشنبه ۹۹.۷.۲

خاتم اردکان-هورسان رامسر- ساعت ۱۶

شهداب یزد-شهرداری قزوین- ساعت ۱۶

راهیاب ملل کردستان-شهروند اراک- ساعت ۱۶

پیکان تهران-شهرداری ورامین- ساعت ۱۶

لبنیات هراز آمل-سایپا تهران-ساعت ۱۷

شهرداری ارومیه-فولاد سیرجان- ساعت ۱۶

شهرداری گنبد-فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶

هفته پنجم

چهارشنبه ۹۹.۷.۰۹

آذرباتری ارومیه-شهداب یزد- ساعت ۱۶

هورسان رامسر-راهیاب ملل کردستان- ساعت ۱۶

شهرداری قزوین-پیکان تهران- ساعت ۱۶

شهروند اراک-لبنیات هراز آمل- ساعت ۱۶

فولاد سیرجان-شهرداری ورامین- ساعت ۱۶

سایپا تهران-شهرداری گنبد - ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان-شهرداری ارومیه - ساعت ۱۶

هفته ششم

یکشنبه ۹۹.۷.۰۳

راهیاب ملل کردستان-خاتم اردکان- ساعت ۱۶

پیکان تهران-آذرباتری ارومیه- ساعت ۱۶

لبنیات هراز آمل-هورسان رامسر- ساعت ۱۷

فولاد سیرجان-شهرداری قزوین- ساعت ۱۶

شهرداری گنبد-شهروند اراک- ساعت ۱۶

شهرداری ورامین-فولادمبارکه سپاهان- ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه-سایپا - ساعت ۱۶

هفته هفتم

چهارشنبه ۹۹.۷.۱۶

شهداب یزد-پیکان تهران- ساعت ۱۶

خاتم اردکان-لبنیات هراز آمل- ساعت ۱۶

آذرباتری ارومیه-فولاد سیرجان- ساعت ۱۶

هورسان رامسر-شهرداری گنبد- ساعت ۱۶

شهرداری قزوین-فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶

شهروند اراک-شهرداری ارومیه- ساعت ۱۶

سایپا تهران-شهرداری ورامین- ساعت ۱۶

هفته هشتم

یکشنبه ۹۹.۷.۲۰

لبنیات هراز آمل-راهیاب ملل کردستان- ساعت ۱۷

فولاد سیرجان-شهداب یزد- ساعت ۱۶

شهرداری گنبد-خاتم اردکان- ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان-آذرباتری ارومیه- ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه-هورسان رامسر- ساعت ۱۶

سایپا تهران-شهرداری قزوین- ساعت ۱۶

شهرداری ورامین-شهروند اراک- ساعت ۱۶

هفته نهم

چهارشنبه ۹۹.۷.۲۳

پیکان تهران-فولاد سیرجان- ساعت ۱۶

راهیاب ملل کردستان-شهرداری گنبد- ساعت ۱۶

شهداب یزد-فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶

خاتم اردکان-شهرداری ارومیه- ساعت ۱۶

آذرباتری ارومیه-سایپا تهران- ساعت ۱۶

هورسان رامسر-شهرداری ورامین- ساعت ۱۶

شهرداری قزوین-شهروند اراک- ساعت ۱۶

هفته دهم

یکشنبه ۹۹.۷.۲۷

شهرداری گنبد-لبنیات هراز آمل- ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان-پیکان تهران- ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه-راهیاب ملل کردستان- ساعت ۱۶

سایپا تهران-شهداب یزد- ساعت ۱۶

خاتم اردکان-شهرداری ورامین- ساعت ۱۶

شهروند اراک-آذرباتری ارومیه- ساعت ۱۶

هورسان رامسر-شهرداری قزوین- ساعت ۱۶

هفته یازدهم

چهارشنبه ۹۹.۷.۳۰

فولادسیرجان-فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶

لبنیات هراز آمل-شهرداری ارومیه-ساعت ۱۷

پیکان تهران-سایپا تهران- ساعت ۱۶

شهرداری ورامین-راهیاب ملل کردستان- ساعت ۱۶

شهداب یزد-شهروند اراک- ساعت ۱۶

شهرداری قزوین-خاتم اردکان- ساعت ۱۶

آذرباتری ارومیه-هورسان ارومیه - ساعت ۱۶

هفته دوازدهم

چهارشنبه ۹۹.۸.۷

شهرداری ارومیه-شهرداری گنبد- ساعت ۱۶

سایپا تهران-فولاد سیرجان- ساعت ۱۶

شهرداری ورامین-لبنیات هراز آمل- ساعت ۱۶

شهروند اراک-پیکان تهران- ساعت ۱۶

راهیاب ملل کردستان-شهرداری قزوین- ساعت ۱۶

هورسان رامسر-شهداب یزد- ساعت ۱۶

خاتم اردکان –آذرباتری ارومیه- ساعت ۱۶

هفته سیزدهم

یکشنبه ۹۹.۸.۱۱

فولاد مبارکه سپاهان-سایپا تهران- ساعت ۱۶

شهرداری گنبد-شهرداری ورامین- ساعت ۱۶

فولاد سیرجان-شهروند اراک- ساعت ۱۶

لبنیات هراز آمل-شهرداری قزوین-ساعت ۱۷

پیکان تهران-هورسان رامسر- ساعت ۱۶

آذرباتری ارومیه-راهیاب ملل کردستان- ساعت ۱۶

شهداب یزد-خاتم اردکان- ساعت ۱۶

هفته چهاردهم

چهارشنبه ۹۹.۸.۱۴

شهرداری ارومیه-شهرداری ورامین- ساعت ۱۶

شهروند اراک-فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶

شهرداری قزوین-شهرداری گنبد- ساعت ۱۶

هورسان رامسر-فولاد سیرجان- ساعت ۱۶

لبنیات هراز آمل-آذرباتری ارومیه- ساعت ۱۷

پیکان تهران-خاتم اردکان- ساعت ۱۶

راهیاب ملل کردستان-شهداب یزد- ساعت ۱۶

هفته پانزدهم

یکشنبه ۹۹.۸.۱۸

سایپا تهران-شهروند اراک- ساعت ۱۶

شهرداری قزوین-شهرداری ارومیه- ساعت ۱۶

هورسان رامسر-فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶

آذرباتری ارومیه-شهرداری گنبد- ساعت ۱۶

خاتم اردکان-فولاد سیرجان- ساعت ۱۶

شهداب یزد-لبنیات هراز آمل- ساعت ۱۶

راهیاب ملل کردستان-پیکان تهران- ساعت ۱۶

تگ ها


فدراسیون والیبال لیگ برتر والیبال ایران نود ارومیه