برنامه کامل سری‌آ ۲۰-۲۰۱۹؛ مدعیان به صف شدند

فصل جدید سری‌آ قرعه‌کشی شد و تیم‌های سری‌آ حریفان خود را شناختند....

قرعه‌کشی سری‌آ ایتالیا برای فصل ۲۰-۲۰۱۹ انجام شد. گفتنی است تاریخ بازی‌ها حدودی است و امان تغییر وجود دارد. برنامه بازی‌‌ها به شرح زیر است:

هفته اول - ۳ شهریور
کالیاری – برشا
فیورنتینا – ناپولی
ورونا – بولونیا
اینتر – لچه
پارما – یوونتوس
رم – جنوا
سمپدوریا – لاتزیو
اسپال – آتالانتا
تورینو – ساسولو
اودینزه – میلان
هفته دوم  - ۱۰ شهریور
آتالانتا – تورینو
بولونیا – اسپال 
کالیاری – اینتر 
جنوا – فیورنتینا
یوونتوس – ناپولی
لاتزیو – رم
لچه – ورونا
میلان – برشا
ساسولو – سمپدوریا
اودینزه – پارما
هفته سوم – ۲۴ شهریور
برشا – بولونیا 
فیورنتینا – یوونتوس
جنوا – آتالانتا 
ورونا – میلان
اینتر – اودینزه
ناپولی – سمپدوریا
پارما – کالیاری
رم – ساسولو
اسپال – لاتزیو
تورینو – لچه
هفته چهارم – ۳۱ شهریور
آتالانتا – فیورنتینا
بولونیا – رم
کالیاری – جنوا
یوونتوس – ورونا
لاتزیو – پارما
لچه – ناپولی
میلان – اینتر
سمپدوریا – تورینو
ساسولو – اسپال
اودینزه – برشا
هفته پنجم – ۳ مهر
برشا – یوونتوس 
فیورنتینا – سمپدوریا
جنوا – بولونیا
ورونا – اودینزه
اینتر – لاتزیو
ناپولی – کالیاری
پارما – ساسولو
رم – آتالانتا
اسپال – لچه 
تورینو – میلان
هفته ششم – ۷ مهر
کالیاری – ورونا
یوونتوس – اسپال
لاتزیو – جنوا
لچه – رم
میلان – فیورنتینا
ناپولی – برشا
پارما – تورینو
سمپدوریا – اینتر
ساسولو – آتالانتا
اودینزه – بولونیا
هفته هفتم – ۱۴ مهر
آتالانتا – لچه
بولونیا – لاتزیو
برشا – ساسولو
فیورنتنیا – اودینزه
جنوا – میلان
ورونا – سمپدوریا
اینتر – یوونتوس
رم – کالیاری
اسپال – پارما
تورینو – ناپولی
هفته هشتم – ۲۸ مهر
برشا – فیورنتینا
کالیاری – اسپال 
یوونتوس – بولونیا
لاتزیو – آتالانتا 
میلان – لچه 
ناپولی – ورونا
پارما – جنوا 
سمپدوریا – رم
ساسولو – اینتر
اودینزه – تورینو
هفته نهم – ۵ آبان
آتالانتا – اودینزه
بولونیا – سمپدوریا
فیورنتینا – لاتزیو
جنوا – برشا
ورونا – ساسولو
اینتر – پارما
لچه – یوونتوس
رم – میلان
اسپال – ناپولی
تورینو – کالیاری
هفته دهم – ۸ آبان
برشا – اینتر
کالیاری – بولونیا
یوونتوس – جنوا
لاتزیو – تورینو
میلان – اسپال
ناپولی – آتالنتا
پارما – ورونا
سمپدوریا – لچه 
ساسولو – فیورنتینا
اودینزه – رم
هفته یازدهم – ۱۲ آبان
آتالانتا – کالیاری
بولونیا – اینتر
فیورنتینا – پارما
جنوا – اودینزه
ورونا – برشا
لچه – ساسولو
میلان – لاتزیو
رم – ناپولی
اسپال – سمپدوریا
تورینو – یوونتوس
هفته دوازدهم – ۱۹ آبان
برشا – تورینو
کالیاری – فیورنتنیا
اینتر – ورونا
یوونتوس – میلان
لاتزیو – لچه 
ناپولی – جنوا
پارما – رم
سمپدوریا – آتالانتا
ساسولو – بولونیا
اودینزه – اسپال
هفته سیزدهم – ۳ آذر
آتالانتا – یوونتوس
بولونیا – پارما
ورونا – فیورنتینا
لچه – کالیاری
میلان – ناپولی
رم – برشا
سمپدوریا – اودینزه
ساسولو – لاتزیو
اسپال – جنوا 
تورینو – اینتر
هفته چهاردهم – ۱۰ آذر
برشا – آتالانتا
کالیاری – سمپدوریا
فیورنتینا – لچه
جنو – تورینو
ورونا – رم
اینتر – اسپال
یوونتوس – ساسولو
لاتزیو – اودینزه
ناپولی – بولونیا
پارما – میلان
هفته پانزدهم – ۱۷ آذر
بولونیا – میلان
اینتر – رم 
لاتزیو – یوونتوس
لچه – جنوا
سمپدوریا – پارما
ساسولو – کالیاری
اسپال – برشا
تورینو – فیورنتینا
اودینزه – ناپولی
هفته شانزدهم – ۲۴ آذر
بولونیا – آتالانتا
برشا – لچه 
کالیاری – لاتزیو
فیورنتینا – اینتر
جنوا – سمپدوریا
ورونا – تورینو
یوونتوس – اودینزه
میلان – ساسولو
ناپولی – پارما
رم – اسپال
هفته هفدهم – ۱ دی
آتالانتا – میلان
فیورنتینا – رم
اینتر – جنوا
لاتزیو – ورونا 
لچه – بولونیا
پارما – برشا
سمپدوریا – یوونتوس
ساسولو – ناپولی
تورینو – اسپال
اودینزه –کالیاری
هفته هجدهم – ۱۵ دی
آتالانتا – پارما
بولونیا – فیورنتینا
برشا – لاتزیو
جنوا – ساسولو
یوونتوس – کالیاری
لچه – اودینزه
میلان – سمپدوریا
ناپولی – اینتر
رم – تورینو
اسپال – ورونا
هفته نوزدهم – ۲۲ دی
کالیاری – میلان
فیورنتینا – اسپال 
ورونا – جنوا
اینتر – اتالنتا
لاتزیو – ناپولی
پارما – لچه
رم – یوونتوس
سمپدوریا – برشا
تورینو – بولونیا
اودینزه - ساسولو

بیشتر بخوانید:

۴ ستاره جوان فصل بعد سری‌آ چه کسانی هستند؟

 

تگ ها


سری‌آ۲۰ ۲۰۱۹ آث میلان ناپولی یوونتوس رم اینتر میلان سری آ فوتبال