برنامه کامل نیم فصل اول لیگ بیستم

قرعه کشی بیستمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر با حضور نمایندگان ۱۶ تیم شرکت کننده در این دوره از مسابقات برگزار شد و تیم ها حریفان خود را شناختند....

به گزارش مدال و به نقل از مهر، بیستمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر از روز ۱۰ آبان با حضور ۱۶ تیم برگزار خواهد شد. در این دوره از مسابقات تیم های استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ذوب آهن، فولاد خوزستان، مس رفسنجان، آلومینیوم اراک، پیکان تهران، تراکتور تبریز، صنعت نفت آبادان، نساجی مازندران، ماشین سازی تبریز، نفت مسجدسلیمان، شهرخودرو، گل گهر سیرجان و سایپا تهران حضور خواهند داشت.

مراسم قرعه کشی این دوره از مسابقات بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۱ مهر در هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار شد.

زمان دربی های لیگ بیستم:

* دربی اصفهان بین تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن در هفته چهاردهم 

* دربی استان کرمان بین تیم های گل گهر و مس رفسنجان هفته دوم

* دربی تهران بین تیم های استقلال و پرسپولیس هفته هشتم 

* دربی تبریز بین تیم های ماشین سازی و تراکتور هفته ششم 

* دربی خوزستان بین تیم های صنعت نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان در هفته دهم

* دربی تهران بین تیم های سایپا و پیکان در هفته هشتم

برنامه بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته اول:
* گل گهرسیرجان - سپاهان
* تراکتور - نفت مسجدسلیمان
* ذوب آهن - فولاد خوزستان
* سایپا - پرسپولیس
* شهرخودرو - ماشین سازی تبریز
* استقلال - مس رفسنجان
* صنعت نفت آبادان - پیکان
* آلومینیوم اراک - نساجی مازندران 

هفته دوم:
* سپاهان - آلومینیوم
* نساجی - تراکتور
* فولاد - استقلال
* نفت مسجدسلیمان - سایپا
* مس رفسنجان - گل گهر
* پیکان - شهر خودرو
* ماشین سازی تبریز - ذوب آهن
* پرسپولیس - نفت آبادان

هفته سوم:
* تراکتور - سپاهان
* گل گهر - فولاد
* سایپا - نساجی
* شهرخودرو - صنعت نفت آبادان
* استقلال - ماشین سازی
* نفت مسجد سلیمان - پرسپولیس
* ذوب آهن - پیکان
* آلومینیوم اراک - مس رفسنجان

هفته چهارم:
* سپاهان - سایپا
* مس رفسنجان - تراکتور
* فولادخوزستان - آلومینیوم
* ماشین‌سازی تبریز - گل گهرسیرجان
* پرسپولیس - شهر خودرو
* پیکان - استقلال
* نساجی - نفت مسجد سلیمان
* صنعت نفت آبادان - ذوب آهن

هفته پنجم:
* نفت مسجدسلیمان - سپاهان
* تراکتور تبریز - فولاد خوزستان
* سایپا - مس رفسنجان
* گل‌گهر سیرجان - پیکان
* ذوب‌آهن - شهر خودرو
* آلومینیوم اراک - ماشین‌سازی تبریز
* استقلال - صنعت نفت آبادان
* نساجی مازندران - پرسپولیس

هفته ششم:
* سپاهان- نساجی مازندران
* ماشین‌سازی تبریز - تراکتور تبریز
* فولاد خوزستان - سایپا
* صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان
*  شهر خودرو - استقلال
* پرسپولیس - ذوب‌آهن
* پیکان - آلومینیوم اراک
* مس رفسنجان- نفت مسجدسلیمان

هفته هفتم:
* پرسپولیس - سپاهان
* تراکتور تبریز - پیکان
* نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان
* سایپا - ماشین‌سازی تبریز
* گل‌گهر سیرجان - شهر خودرو
* ذوب‌آهن - استقلال
* آلومینیوم اراک - صنعت نفت آبادان
* نساجی مازندران - مس رفسنجان

هفته هشتم:
* مس رفسنجان- سپاهان
* صنعت نفت آبادان - تراکتور تبریز
* فولاد خوزستان - نساجی مازندران
* پیکان - سایپا
* ذوب‌آهن - گل‌گهر سیرجان
* شهر خودرو - آلومینیوم اراک
* ماشین‌سازی تبریز - نفت مسجدسلیمان
* استقلال - پرسپولیس

هفته نهم:
* سپاهان - فولاد خوزستان
* تراکتور تبریز - شهر خودرو
* سایپا - صنعت نفت آبادان
* گل‌گهر سیرجان - استقلال
* نساجی مازندران - ماشین‌سازی تبریز
*  پرسپولیس - مس رفسنجان
* نفت مسجدسلیمان - پیکان
* آلومینیوم اراک - ذوب‌آهن

هفته دهم:
ماشین‌سازی تبریز - سپاهان
* ذوب‌آهن - تراکتور تبریز
* فولاد خوزستان - مس رفسنجان
* شهر خودرو - سایپا
* گل‌گهر سیرجان - پرسپولیس
* استقلال - آلومینیوم اراک
* پیکان - نساجی مازندران
* صنعت نفت آبادان - نفت مسجدسلیمان

هفته یازدهم:
* پرسپولیس - فولاد خوزستان
* آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان
* نفت مسجدسلیمان - شهر خودرو
* مس رفسنجان - ماشین‌سازی تبریز
* تراکتور تبریز - استقلال
* سپاهان - پیکان
* سایپا - ذوب‌آهن
* نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان

هفته دوازدهم:
* صنعت نفت آبادان - سپاهان
* گل‌گهر سیرجان - تراکتور تبریز
* ماشین‌سازی تبریز - فولاد خوزستان
* استقلال - سایپا
* آلومینیوم اراک - پرسپولیس
* شهر خودرو - نساجی مازندران
* ذوب‌آهن - نفت مسجدسلیمان
* پیکان - مس رفسنجان

هفته سیزدهم:
* سایپا - گل‌گهر سیرجان
* سپاهان- شهر خودرو
* پرسپولیس - ماشین‌سازی تبریز
* نفت مسجدسلیمان -  استقلال
* فولاد خوزستان - پیکان
* تراکتور تبریز - آلومینیوم اراک
* نساجی مازندران - ذوب‌آهن
* مس رفسنجان - صنعت نفت آبادان

هفته چهاردهم:
* ذوب‌آهن- سپاهان
* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان
* آلومینیوم اراک - سایپا
* پیکان - ماشین‌سازی تبریز
* تراکتور تبریز - پرسپولیس
* استقلال - نساجی مازندران
* گل‌گهر سیرجان - نفت مسجدسلیمان
* شهر خودرو - مس رفسنجان

هفته پانزدهم:
* سایپا - تراکتور تبریز
* نساجی مازندران - گل‌گهر سیرجان
* فولاد خوزستان - شهر خودرو
* سپاهان- استقلال
* پرسپولیس - پیکان
* نفت مسجدسلیمان - آلومینیوم اراک
* مس رفسنجان - ذوب‌آهن
* ماشین‌سازی تبریز - صنعت نفت آبادان

بیشتر ببینید:

زمان دربی استقلال - پرسپولیس در لیگ بیستم مشخص شد/ ویدیو

مراسم کامل قرعه کشی لیگ برتر در فصل 1400-1399/ ویدیو

 

 

تگ ها


بیستمین دوره لیگ برتر تیم فوتبال پرسپولیس تیم فوتبال استقلال تهران فوتبال ایران لیگ برتر خلیج فارس فوتبال