برنامه ی روز نهم بازی های ریو 2016

درروز نهم بازی های المپیک ریو 2016، از ساعت 16:30 دقیقه پوریا نوروزیان، در رشته ی تیراندازی و ماده ی تفنگ سه وضعیت کار خود را آغاز می کند ......

درروز نهم بازی های المپیک ریو 2016، از ساعت 16:30 دقیقه پوریا نوروزیان، در رشته ی تیراندازی و ماده ی تفنگ سه وضعیت کار خود را آغاز می کند. رقابت های کشتی فرنگی هم از ساعت 17:30 دقیقه آغاز می شود و دو نماینده ی شایسته ی کشورمان، حمید سوریان در 59 کیلوگرم و سعید عبدولی در 75 کیلوگرم، به روی تشک می روند. در ساعت 4:30 بامداد دوشنبه 25 مرداد هم، حسن تفتیان دونده ی دو صد متر ، در مرحله ی  نیمه نهایی با رقبایش مسابقه خواهد داد. 

تگ ها


اخبار ویژه المپیک