برندگان «دستکش طلایی» در لیگ برتر انگلیس (2017-2004)

از پیتر چک در سال 2005 تا تیبو کورتوآ در فصل اخیر، مروری بر بهترین دروازه بانان لیگ برتر انگلیس در دوازده سال اخیر داشته باشیم ......

از پیتر چک در سال 2005 تا تیبو کورتوآ در فصل اخیر، مروری بر بهترین دروازه بانان لیگ برتر انگلیس در دوازده سال اخیر داشته باشیم.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال