بروس لی در برابر سیاهی لشگر

سر صحنه فیلم برداری فیلم اژدها وارد می شود, یکی از افراد سیاهی لشگر بروس لی را به مبارزه می طلبد ......

سر صحنه فیلم برداری فیلم «اژدها وارد می شود», یکی از افراد سیاهی لشگر بروس لی را به مبارزه می طلبد. واکنش بروس به او و اتفاقی که برایش می افتد را اینجا ببینیند.  

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس