برگزاری انتخابات فدراسیون جودو بدون ناظر

رئیس فدراسیون جهانی جودو از اعزام ناظر برای نظارت بر انتخابات فدراسیون جودو منصرف شد...

رئیس فدراسیون جهانی جودو از اعزام ناظر برای نظارت بر انتخابات فدراسیون جودو منصرف شد

طی روزهای گذشته فدراسیون جودو ایران درخواستی مبنی بر لغو اعزام ناظر برای انتخابات این فدراسیون ارسال کرد که با این درخواست موافقت شد.

به گزارش مدال، در پی درخواست کتبی عمادی سرپرست فدراسیون جودو از ویزر رئیس فدراسیون جهانی جودو مبنی بر لغو تصمیم اعزام ناظر خارجی برای حضور در ایران و نظارت بر انتخابات فدراسیون، رئیس فدراسیون جهانی جودو با ارسال نامه با این در خواست موافقت کرد.

به این ترتیب حضور ناظر خارجی از سوی فدراسیون جهانی جودو در ایران منتفی شد.

این در حالیست که هنوز مشخص نشده کدام یک از مسئولان فدراسیون جودو به رئیس فدراسیون جهانی نامه زده و خواستار حضور ناظر خارجی در انتخابات این فدراسیون شده بود.

عمادی سرپرست فدراسیون تاکید کرده بود وی هیچ درخواستی در اینباره به فدراسیون جهانی ارسال نکرده است.

انتخابات فدراسیون جودو قرار است ۲۵ اسفند ماه برگزار شود.