برگزاری جلسه هیأت مدیره جمعیت حامیان هواداران فوتبال در سازمان ورزشی شهرداری تهران

جلسه هیأت مدیره جمعیت حامیان هواداران فوتبال برگزار شد. به گزارش خبرنگار مدال، جلسه هیأت مدیره جم ......

جلسه هیأت مدیره جمعیت حامیان هواداران فوتبال برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مدال، جلسه هیأت مدیره جمعیت حامیان هواداران فوتبال با حضور دکتر سردار حسنی مدیریت سازمان ورزش شهرداری تهران و میزبانی ایشان در سازمان ورزشی شهرداری تهران امروز برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائلی مثبت در زمینه همکاری ایشان با جمعیت حامیان نیز بحث و تبادل نظر شد.

 درجلسه مذکور، که با حضور مشاوران ورزشی ایشان نیز صورت گرفت علیرضا خسروی، رضا حسن زاده، بهنام ابوالقاسم پور، مهدی امیر آبادی و فرزاد رادبوی هم حضور داشتند.

تگ ها


فوتبال