برگزاری جلسه هیئت مدیره پرسپولیس باحضور تمامی اعضا

جلسه هیئت مدیره پرسپولیس از ساعت ۱۶ با حضور تمامی اعضا شروع شد....

جلسه هیئت مدیره پرسپولیس از ساعت ۱۶ با حضور تمامی اعضا شروع شد.

به گزارش خبرنگار مدال، اولین جلسه هیئت مدیره باشگاه دقایقی قبل با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد.
در جلسه امروز سخنگوی هیئت مدیره پرسپولیس مشخص می شود تا رسانه‌ها با وی در ارتباط باشند. همچنین عرب هم که به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب شده قرار است درباره مسائل باشگاه و کار‌های انجام شده گفت و گو کند.