بر باد رفتن آرزوی جام جهانی برای ایتالیا

راه نیافتن ایتالیا به جام جهانی به صورت طنز در قالب پنالتی معروف شان در یورو 2016 بازسازی شده است ......

راه نیافتن ایتالیا به جام جهانی به صورت طنز در قالب پنالتی معروف شان در یورو 2016 بازسازی شده است.

تگ ها


طنز ورزشی ایتالیا فوتبال