بر و بچ حرفه‌ ای(1): «شعبده بازی با توپ غول پیکر بسکتبال»

بروبچ حرفه ای از تمام امکانات و خلاقیت شان برای پرت کردن توپ غول پیکر بسکتبال به درون حلقه استفاده می کنند و علاوه بر آن تکنیک های عجیب و غریبشان را آموزش هم می دهند ......

بروبچ حرفه ای از تمام امکانات و خلاقیت شان برای پرت کردن توپ غول پیکر بسکتبال به درون حلقه استفاده می کنند و علاوه بر آن تکنیک های عجیب و غریبشان را آموزش هم می دهند.