بزدل، لات کوچه خلوت و فوتبال ایران!

......

مهمان این هفته برنامه اینترنتی مدال علی کریمی بود که در قسمتی از این برنامه علی کریمی در واکنش به حرف کی روش در برنامه نود که بهش لقب بزدل را داده بود این بار  در صحبتی علیه کی روش او را به لات کوچه خلوت تشبیه کرد این ماجرا دست مایه طنز خبر ورزشی شده است

تگ ها


اخبار روز فوتبال