بزرگان پارکور: یک روز با «تیم نول» در پورتوریکو

یک گروه محلی پارکور در پورتوریکو فرصت این را داشت که با تیم نول، یکی از بهترین پارکورکاران جهان یک روز تمرین کند ......

یک گروه محلی پارکور در پورتوریکو فرصت این را داشت که با «تیم نول»، یکی از بهترین پارکورکاران جهان یک روز تمرین کند. این ویدئوی دیدنی حاصل تلاش آن هاست.

تگ ها


اکستریم اسپورتس