بسته بودن نقل و انتقالات استقلال!

در حالی که از نظر قانونی نقل و انتقالات پرسپولیس بسته است اما واقعیت اینست که استقلال در نقل و انتقالات بسیار ضعیف عمل کرده است و همین موضوع به تنهایی هواداران این تیم را که توقع نداشتند هم امید ابراهیمی و امید نورافکن را از دست بدهند و هم ترابی و قلی زاده را نتوانند بگیرند، شاکی کرده و این موضوع را به خیابان سئول هم کشیده اند به ویژه اینکه فتحی همزمان با این اتفاقات به هیات مدیره استقلال اضافه شد ......

در حالی که از نظر قانونی نقل و انتقالات پرسپولیس بسته است اما واقعیت اینست که استقلال در نقل و انتقالات بسیار ضعیف عمل کرده است و همین موضوع به تنهایی هواداران این تیم را که توقع نداشتند هم امید ابراهیمی و امید نورافکن را از دست بدهند و هم ترابی و قلی زاده را نتوانند بگیرند، شاکی کرده و این موضوع را به خیابان سئول هم کشیده اند به ویژه اینکه فتحی همزمان با این اتفاقات به هیات مدیره استقلال اضافه شد.

تگ ها


اخبار روز استقلال فوتبال