بشار رسن با پرسپولیس دو ساله تمدید کرد

قرارداد بازیکن عراقی پرسپولیس تمدید شد....

قرارداد بازیکن عراقی پرسپولیس تمدید شد.

قرارداد بشاررسن ملی‌پوش عراقی پرسپولیس برای دو سال تمدید شد.

به گزارش مدال، ملی پوش عراقی پرسپولیس امشب ۴شنبه پس از جلسه با سرپرست باشگاه به توافق نهایی رسید و قرارداد خود را تمدید کرد.

 ایرج عرب امشب ،۴شنبه، در محل اردوی پرسپولیس مذاکره نهایی با بشار رسن انجام داد. در پی این توافق ، قرارداد بشار رسن برای دوفصل تمدید شد. 

رسن به این ترتیب تا پایان فصل  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در عضویت پرسپولیس خواهد بود.