بغض جواد خیابانی برای زلزله زدگان کرمانشاه

ابراز همدردی جواد خیابانی با مردم زلزله زده کرمانشاه در حین اجرای برنامه را تماشا می کنیم ......

ابراز همدردی جواد خیابانی با مردم زلزله زده کرمانشاه  در حین اجرای  برنامه را تماشا می کنیم.

تگ ها


فوتبال