بلاتر: حذف مراکش از میزبانی جام جهانی یک رسوایی خواهد بود

سپ بلاتر ، رئیس سابق فیفا از میزبانی مراکش برای جام جهانی ۲۰۲۶ حمایت کرد و گفت:" خذف زودتر از موعد مراکش یک رسوایی خواهد بود ......

سپ بلاتر ، رئیس سابق فیفا از میزبانی مراکش برای جام جهانی ۲۰۲۶ حمایت کرد و گفت:" خذف زودتر از موعد مراکش یک رسوایی خواهد بود. آنها این حق را دارند که در رای گیری ۱۳ ژوئن در مسکو حضور داشته باشند."

بلاتر ۸۲ ساله به علت فساد مالی از سمتش به عنوان رئیس فیفا برکنار شد اما با این وجود مسائل پیرامون فیفا را دنبال می کند. وی از میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کادانا برای جام جهانی انتقاد کرده و گفه است:"فیفا پس از جام جهانی کره و ژاپن به این ننیجه رسید که دیگر هرگز جام جهانی در بیشتر ا یک کشور برگزار نشود اما حالا خبر از پیشنهاد مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا می رسد. این تغییر معیارها برایم شگفت انگیز است. اگر بنا بر توسعه اقتصادی از طریق فوتبال است، فیفا موظف است که جام جهانی را به کشورهایی برد که نیاز بیشتری دارند. در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقا ما همین کار را کردیم. به آن جام جهانی افتخار می کنم و ترجیح می دهم این اتفاق برای جام جهانی ۲۰۲۶ در مراکش نیز رخ بدهد. اگر آمریکا، مکزیک و کانادا می توانند هر کدام جداگانه میزبان جام جهانی بانشد چرا قرار است مشترکا میزبانی انجام بدهند؟ در جام جهانی ۲۰۱۰ میزبانی لیبی و تونس و در جام جهانی ۲۰۱۰ میزبانی اسپانیا و پرتغال رد شد چرا که فیفا تصمیم گرفته بود که جام جهانی مشترک دیگر برگزار نشود."

بلاتر از اینفانتینو به خاطر تشکیل کمیته ای برای بررسی میزبانی کشورها در جام جهانی انتقاد کرد. فیفا یک کمیته پنج نفره انتخاب کرده تا مشخص کنند که آمریکا - مکزیک کانادا و یا مراکش شایستگی میزبانی جام جهانی را دارند یا نه. بلاتر در این باره گفت:"رای گیری برای میزبانی جام جهانی باید توسط مدیران ۲۱۱ فدراسیون انجام شود نه این که فقط پنج نفر حق رای دادن و انتخاب داشته باشند."

تگ ها


فوتبال