بلاتور 209؛ حمله «پاتریسیو پیت‌بول» در قاب اسلوموشن

حمله دیدنی پاتریسیو پیتبول در جریان بلاتور 209 که منجر به پیروزی او در این مبارزه شد را در این ویدیو ببینید ......

حمله دیدنی «پاتریسیو پیت‌بول» در جریان بلاتور 209 که منجر به پیروزی او در این مبارزه شد را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


رزمی ویدئو هنرهای رزمی ترکیبی