بلاتور 225؛ برترین مبارزات مت میترونه / ویدیو

مبارز کهنه کار بلاتور در رویداد یعدی این سازمان به میدان خواهد رفت....

مت میترونه 41 ساله با رکورد 14 برد و 6 شکست در 20 مبارزه در رویداد بلاتور 225 به هشت ضلعی باز خواهد گشت. به همین بهانه مروری بر بهترین مبارزات او داشته باشیم.