Banner

بلاتور 225؛ برترین مبارزات مت میترونه / ویدیو

مبارز کهنه کار بلاتور در رویداد یعدی این سازمان به میدان خواهد رفت....

مت میترونه 41 ساله با رکورد 14 برد و 6 شکست در 20 مبارزه در رویداد بلاتور 225 به هشت ضلعی باز خواهد گشت. به همین بهانه مروری بر بهترین مبارزات او داشته باشیم.

تگ ها


رزمی ویدیو ویدئو بلاتور هنرهای رزمی ترکیبی