بلتور 186؛ پیروزی «اِد راث» برابر مبارز سابق UFC

چهارمین پیروزی متوالی اد راث مقابل کریس دمپسی رقم خورد. کریس دمپسی مبارز سابق یو اف سی است که در دس ......

چهارمین پیروزی متوالی اد راث مقابل «کریس دمپسی» رقم خورد. کریس دمپسی مبارز سابق یو اف سی است که در دسته میان وزن رقابت می کرد. راث موفق شد دمپسی را در راند 2 ناک اوت کند.

تگ ها


رزمی