بلتور 187؛ ادامه شکست ناپذیری «ای.جی. مکی»

ای.ج ......

ای.جی مکی موفق شد در راند سوم «برایان مور» را با سابمیشن فنی شکست دهد و دهمین پیروزی متوالی را به دست آورد. مکی تنها با 22 سال توانسته رکورد خیره کننده ای را از خود به جای بگذارد و برای تمام رقیبان خود در دسته پروزن خط و نشان بکشد.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی