بلندترین «بیس جامپ» تاریخ در آمریکای جنوبی

والری روزوف در عملیاتی دلهره آور از بالای کوه هواسکاران در کشور پرو با لباس بالدار پایین پرید و رکورد جدید از خود به جا گذاشت ......

والری روزوف در عملیاتی دلهره آور از بالای کوه هواسکاران در کشور پرو با لباس بالدار پایین پرید و رکورد جدید از خود به جا گذاشت. ویدئوی بسیار دیدنی اجرای او را با هم ببینیم.

تگ ها


اکستریم اخبار ویژه اکستریم اسپورتس