بلندترین تاب جهان چطور ساخته شد؟

پیش از این ویدئوی زیبایی از پرش 4 متخصص سقوط آزاد از بلندترین تاب جهان در مدال تقدیمتان شد ......

پیش از این ویدئوی زیبایی از پرش 4 متخصص سقوط آزاد از بلندترین تاب جهان در «مدال» تقدیمتان شد. حالا ببینیم این تاب عظیم چطور ساخته شده است.

تگ ها


اکستریم اسپورتس