بلیت فروشی سپاهان-پرسپولیس از فردا صبح

بلیت فروشی دیدار سپاهان و پرسپولیس یکشنبه از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد به گزارش خبرنگار مدالبلیت فروشی دیدار سپاهان و پرسپول ......
بلیت فروشی دیدار سپاهان و پرسپولیس یکشنبه از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مدالبلیت فروشی دیدار سپاهان و پرسپول ...

بلیت فروشی دیدار سپاهان و پرسپولیس یکشنبه از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مدال بلیت فروشی دیدار سپاهان و پرسپولیس یکشنبه از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد 

 و هواداران دو تیم می‌توانند همزمان با خرید بلیت وارد ورزشگاه نقش‌ جهان شوند.