بلیت‌های دربی تمام شد

بلیت فروشی دربی 89 پایان پذیرفت....

بلیت فروشی دربی 89 پایان پذیرفت.

همه بلیت های دربی فروخته شد.

به گزارش مدال، طبق اعلام سایت بلیت فروشی دربی 89 ، تمامی بلیت ها فروخته شد.

بر این اساس تمامی بلیت های این بازی فروخته شد و در ورزشگاه آزادی هم بلیت فروشی صورت نخواهد گرفت.