بند بازی در ارتفاع سه هزار متری کوه‌های «آلپ»

ابزار حرفه ای ورزش بندبازی به ایران هم وارد شده و این ورزش مهیج روز به روز طرفداران بیشتری می یابد ......

ابزار حرفه ای ورزش بندبازی به ایران هم وارد شده و این ورزش مهیج روز به روز طرفداران بیشتری می یابد.

در این ویدئو سه بندباز حرفه ای با شخصیت هایی متفاوت، به ارتفاع سه هزار متری در کوه های آلپ رفته اند تا تصاویری بدیع و دستاوردی تاریخی خلق کنند.

تگ ها


اکستریم اسپورتس