بن بست لی اروین با تراکتور

لی اروین در ابتدای فصل به تراکتورپیوست و قرار بود زوج طلائی استوکس باشد ولی این اتفاق نیفتاد و این بازیکن از شرایط بدنی خوبی برخوردار نبود تا در نیم فصل اول چندان به او بازی نرسد....

لی اروین در ابتدای فصل به تراکتورپیوست و قرار بود زوج طلائی استوکس باشد ولی این اتفاق نیفتاد و این بازیکن از شرایط بدنی خوبی برخوردار نبود تا در نیم فصل اول چندان به او بازی نرسد.

به گزارش خبرنگار مدال، بدن اروین کم کم داشت راه می افتاد که در یک دیدار هتریک کرد و به مرخصی رفت و برنگشت. بعد از چند ماه بازگشت اروین به تبریز برابر بود با اضافه وزن شرایط بدنی به مراتبط بد تر از ابتدای فصل تا اینکه در تعطیلات عید او بار دیگر به مرخصی رفت و بازنگشت. 

هر روز اخبار مختلفی از بازگشت او به گوش می رسد و باشگاه تراکتورسازی نیز اظهارنظری دراین باره  نداشته است ولی منابع خبری ما از تبریز خبر می رسد که ادامه همکاری تراکتور با لی اروین به بن بست رسیده است تا اقدامات اولیه برای فسخ قرارداد انجام شود .

اگر در هر شرایطی لی اروین با تراکتورسازان به توافق مالی جهت فسخ قرارداد نرسند قطعا او در این فصل برای تراکتورسازان به میدان نخواهد رفت ولی با این حال خیلی از نزدیکتن باشگاه تراکتورسازی جدایی وی را قطعی می دانند.