بهترین بازیکن دسامبر 2017 در یوونتوس

وویتخ شتزنی دروازهبان 27 ساله و لهستانی تیم یوونتوس، توسط شرکت ایاِی‎اسپرتز به عنوان ارزشمندترین بازیکن ماه دسامبر انتخاب شد ......

وویتخ شتزنی دروازه‌بان 27 ساله و لهستانی تیم یوونتوس، توسط شرکت ای‌اِی‎اسپرتز به عنوان ارزشمندترین بازیکن ماه دسامبر انتخاب شد. به همین بهانه منتخبی از بهترین مهارهای او در بازی‌های اخیر تیمش را می‌بینیم.

تگ ها


یوونتوس سری آ فوتبال